Title Image

Angiológia a Rádiológia

Home  /  Naši špecialisti  /  Angiológia a Rádiológia

Cenník

USG vyšetrenie žilového riečiska dolných končatín / vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu 50€
USG vyšetrenie brušnej aorty slúži k diagnostike aneuryziem abdominálnej aorty / vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov/ 50€
USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode/ 50€
USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín / vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chôdzi/ 50€
USG vyšetrenie obličiek a obličkových tepien / vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom/ 50€
USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venózneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly 50€

Vyšetrenie 2 a viac cievnych systémov – 80€

Lekársky tím