Title Image

MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC

Kardiológ
Home  /  MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
MUDr. Hudec
MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
Kardiológ
+421 904 311 230
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty Kardiológ
Degrees Doktor medicíny
Work Days

Vzdelanie

2018 - Ukončenie postgraduálneho PhD. štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine

2018 - Uznaný titul FESC (Fellow of European Society of Cardiology)

2018 - Zvolený do Výboru Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti a do výboru pracovných skupín Intervenčnej a Akútnej kardiológie

2017 - Ukončenie špecializačného štúdia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na SZU v Bratislave

2013 - Národný administrátor ESC eLearning Platformy

2011 - Ukončenie špecializačného štúdia v odbore kardiológia na SZU v Bratislave

2008 - Úspešné ukončenie MRCPI - promovaný v Dubline v novembri 2008 (Membership of the Royal College of Physicians of Ireland)

1997 - Ukončené štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Martin - promovaný s vyznamenaním

Odborná prax

1.3.2014 - súčasnosť - Primár Oddelenia akútnej kardiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)

1.6.2012 - 28.2.2014 - Vedúci lekár oddelenia Koronárnej JIS (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)

15.7.2009 - 31.10.2010 - Oddelenie Koronárnej JIS a Oddelenie Intervenčnej kardiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)

1.4.2007 - 30.6.2009 - Oddelenia Intervenčnej Kardiológie (Cork University Hospitals, Cork, Írsko)

2004 - 2007 - Oddelenie Internej a urgentnej medicíny v Írsku

Pedagogická činnosť

Externý školiteľ predmetu kardiológia v akreditovanom študijnom programe - urgentná zdravotná starostlivosť (denná a externá forma) na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU v Banskej Bystrici (2014 - súčasnosť)

Konzultant v odbore urgentná zdravotná starostlivosť na SZU v Banskej Bystrici

Ostatná činnosť

Člen výboru Slovenskej resuscitačnej rady (SRR)

Člen výboru pracovnej skupiny intervenčnej a invazívnej kardiológie (PSIIK) Slovenskej kardiologickej spoločnosti SKS v rokoch 2014-2016

Člen dozornej rady SÚSCCH, a.s. (2011 – súčasnosť)

Recenzovanie článkov časopise Kardiológia pre prax

Publikačná činnosť v slovenských aj medzinárodných časopisoch

Zahraničné pracovné pobyty

Dec 2013, Columbia University, New York (USA)

Apr 2012, Basildon General Hospital a Queen Alexandra Hospital, Portsmouth (Veľká Británia)

Mar 2010, Scarborough General Hospital (Veľká Británia)

Nov 2010, William Harvey Hospital, Ashford (Veľká Británia)

apríl 2005 – júl 2009 - Írsko