Title Image

MUDr. Roman Margóczy

Home  /  MUDr. Roman Margóczy
MUDr. Margóczy
MUDr. Roman Margóczy
Kardiológ
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty Kardiológ
Degrees Doktor medicíny
Work Days

Vzdelanie

2018-2019 - študent 4. ročníka postgraduálneho PhD. štúdia na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdratovníckej univerzity v Bratislave

2018 - zvolený do kontrolnej komisie Výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti

2010 - ukončenie špecializačného štúdia v odbore kardiológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdratovníckej univerzity v Bratislave

2010 - špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo I. stupňa na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

1997 - ukončenie štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, promovaný s vyznamenaním

Odborná prax

1.3.2014 - súčasnosť - Primár Oddelenia akútnej kardiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)

1.3.2014 – súčasnosť – primár Oddelenia všeobecnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici

1.4.2003 – 28.2.2014 - lekár a vedúci lekár Oddelenia akútnej kardiológie Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Banskej Bystrici

1.8.1997 – 31.3.2003 – lekár interného oddelenia a internej JIS NsP sv. Barbory v Rožňave

Ostatná činnosť

Člen výboru pracovnej skupiny akútnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Publikačná a prednášková činnosť na Slovensku a v zahraničí