MUDr. Boris Hudec
MUDr. Boris Hudec
gynekológ
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty gynekológ
Work Days
Viac info na www.medhud.sk.

Vzdelanie

09/2004 – 06/2010 - štúdium medicíny - Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Promócia 11/06/10

27/10/2015 - Ukončená špecializácia v odbore gynekológa a pôrodníctvo SZU Lekárskej fakulte v Bratislave

01/09/2016 - príjem na externé doktorandské štúdium UPJS v Košiciach v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Certifikáty

01/03/2017 - Cetificate od daVinci Advanced Training in Malignant Hysterectomy Course, IRCAD, Strassburg, France

16/03/2016 - Console Surgeon certificate of daVinci System, IRCAD, Strassburg, France

24/05/2014 - Workshop – ROC I Certificate – Malignant, 6th SERGS, Essen

28/10/2013 - Workshop – Advanced gyneacologic laparoscopy, Budapest

Klinické skúsenosti

01/10/2016 - vymenovaný zástupca prednostu II.GPK SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

27/10/2015 - sekundárny lekár špecializovaný v odbore - gynekológia a pôrodníctvo

01/10/2016 - II. GPK SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

01/08/2010 - sekundárny lekár v špecializačnej príprave v odbore - gynekológia a pôrodníctvo

27/10/2015 - II. GPK SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

07/2014 - zahraničná stáž – gynekológia a pôrodníctvo: Department of Obstetrics and Gynaecology, Nottingham, UK

07/2009 - zahraničná stáž – Interná medicína: Department of gastroenterology, Monterrey, Mexico

07/2008 - zahraničná stáž – Interná medicína: Mercy University Hospital, Cork, Ireland

07/2008 - zahraničná stáž – Hrudná chirugia Department of thoracic surgery, Chiba, Japan

Ďalšie informácie

Špecialista v medicínskom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Absolvoval študijné stáže v Japonsku, Veľkej Británii, Írsku, Mexiku. Venuje sa gynekologickej operatíve a pôrodníctvu. Certifikovaný konzolový chirurg na robotickom systéme daVinci. Aktívne sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti. Zúčastňuje sa na vzdelávacích aktivitách pre verejnosť.