Title Image

MUDr. Petra Poliačiková

Home  /  MUDr. Petra Poliačiková
MUDr. Poliačiková
MUDr. Petra Poliačiková
Intervenčný kardiológ
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Specialty Intervenčný kardiológ
Degrees Doktor medicíny
Work Days

Osobné údaje

E-mail:

prepetru@me.com

Súčasná pozícia

September 2013 - súčasnosť - Intervenčný kardiológ - Oddelenie akútnej kardiológie, SUSCCH, Banská Bystrica

Kariérna história

November 2011 - Jún 2013 - Research Fellow v oblasti intervenčná kardiológia - Royal Sussex County Hospital, Brighton

September 2009 - November 2011- Kardiológ - Basingstoke Hospital, Basingstoke, UK

November 2008 - August 2009 - Kardiológ - Kardiologicke oddelenie a koronarna jednotka - Kardiocentrum Nitra

December 2007 - November 2008 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Kardiologicke oddelenie a koronarna jednotka - Kardiocentrum Nitra

September 2007 - December 2007 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - NUSCH Bratislava

Apríl 2007 - August 2007 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie poruch rytmu a koronarnej jednotky - I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra

Január 2007 - Marec 2007 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Basingstoke Hospital, Basingstoke, UK

September 2006 - December 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie koronarnej jednotky a poruch rytmu, SUSCH, Banska Bystrica

Apríl 2006 - August 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie koronarnej jednotky a poruch rytmu, I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra

Január 2006 - Marec 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Kardiologické oddelenie SUSCH, Banska Bystrica

Február 2004 - Január 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie neinvazivnej kardiovaskularnej diagnostiky, I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra a Metabolicka jednotka, II. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra

Október 2000 - Január 2004 - Lekar v specializacnej priprave na internu medicinu I.st - I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra

Klinické skúsenosti

Moj profesionálny záujem je zameraný na oblasť intervenčnej kardiológie.

Ako prvý operatér som zrealizovala viac ako:

2500 koronarografií

1500 elektivnych a akútnych koronárnych intervencií, vrátane primárnych PCI, komplexných bifurkačných a CTO intervencií, s využitím špeciálnych metodik ako FFR, IVUS, OCT 20 BAV

mám skúsenosti so zavádzaním IABP a ECMO

Ako druhý operatér som zrealizovala:

viac ako 200 TAVI

perikardiocentézou

transtorakálnou a transefogeálnou echokardiografiou

Holter EKG, ergometriou

Asistovala som pri:

implantácii ICD a biventrikulárnych pacemakerov

EP

Mám základnú zručnost v:

abdominálnej ultrasonografii

Duplex vyšetreni hlbokého venózneho systemu

Od roku 2011 som bola na rôznych pracoviskách zaradená v 24/7 STEMI programe. 

Od r. 2013 som koordinátorom TAVI programu v spádovej oblasti SUSCCH Banská Bystrica, čo predstavuje skríning pacientov s ťažkou aortálnou stenózou odosielaných z celého regiónu, menežment predoperačných vyšetrení, plánovanie hospitalizácie a následné ambulantné sledovanie TAVI pacientov po dobu minimálne 1roku. Mám na starosti lokálny a Európsky TAVI register.

Vzdelanie

November 2008 - Špecializácia v odbore kardiológia - Slovenska zdravotnicka univerzita, Bratislava

Október 2003 - Špecializácia 1.stupňa v odbore interne medicína - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Jún 2000 - Medicinae Universae Doctor - Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Vzdelávacie kurzy

September 2017 - 2nd Transcatheter Mitral Valve Repair: Multidisciplinary Team Training - Abbott, Brussels, B

Október 2016 - 2nd Amsterdam CTO symposium - Euromedical, Amsterdam, NL

September 2016 - CTO workshop - Euromedical, Riga, LT

Júl 2016 - LOTUS valve face to face training - Boston Scientific, Paris, France

Apríl 2016 - CTO retrograde seminar - Euromedical, Praha, CZ

Marec 2016 - CTO seminar - Euromedical, Bratislava

Október 2015 - Implanters’ advanced training program - Edwards, Nyon, Switzerland

November 2014 - Middle European FFR/OCT Course - St. Jude Medical, Brno, CZ

Apríl 2014 - Beyond Angio - Volcano, Madrid, Spain

Marec 2014 - Edwards Sapien XT THV training program - Edwards, Nyon, Switzerland, Edwards Sapien S3 THV training program - Edwards, Vienna, Austria

Júl 2012 - VIT-C Vascular Interventions Training course - BCS, Royal college of radiology, Coventry, UK, 3 days

December 2011 - 6th European Interventional Cardiology Fellows course - Cordis, London UK

December 2010 - Interventional Cardiology Management Programme: Negotiate and Influence - Heathrow, UK, 1 day

Apríl 2010 - Complex Cardiac Intervention: Case Based Learning - Oxford, UK

Jún 2007 - Október 2007 - Kurz intervencnej kardiologie, moduly A-I - Cordis a MZSR, Bratislava

September 2007 - In vivo training – implant skills builder - Medtronic, Nemocnica na Homolke, Praha, CR, 5 days

Júl 2007 - New implant training program - Medtronic, Tolochenaz, Switzerland, 5 days

Marec 2006 a Máj 2006 - Experts in cardiac pacing, part I and part II - Medtronic, Arnhem, Netherlands

Kontinuálne vzdelávanie

účasť na vzdelávacích kurzoch

účasť na konferenciách (zúčastnila som sa medzi iným: ESC congress 2008 in Vienna, BCIS ACI 2010 in London, EuroPCR 2010 in Paris, EuroPCR 2011 in Paris, EuroPCR 2012 in Paris, BCIS Advanced Cardiovascular Interventions 2013 in London, London Valves 2014 in London, TCT 2014 in Washingotn, EuroPCR 2014 in Paris, TVT 2015 in Chicago, EuroPCR 2015 in Paris, LondonValves 2015 in Berlin)

Výskum

Mam rozsiahle skúsenosti v oblasti klinického výskumu.

Podielam sa/v minulosti som sa podielala na vedení klinickych studii:

ONYX ONE

ONYX PAS

REDUAL-PCI

OASIS 5 - “Fondaparinux vs. Enoxaparin in Acute Treatment of UA/nonSTEMI ACS”

OASIS 6 - “Fondaparinux in ST Elevation Myocardial Infarction”

CIBIS III - “Comparison of Treatment Initiation with Bisoprolol vs. Enalapril in Chronic Heart Failure Patients”

S219.3.116 - “Safety and Efficacy of Intravenously Administered Tedisamil for Rapid Conversion of Recent-onset Atrial Fibrillation or Atrial flutter”

RE-MEDY - “Comparison of Safety and Efficacy of Dabigatran to Warfarin in Treatment of Acute Symptomatic Venous Thromboembolism”

RE-COVER - “Comparison of Safety and Efficacy of Dabigatran to Warfarin in Treatment of Acute Symptomatic DVT”

ASPIRE - “Safety and Efficacy of Aliskiren in Post Myocardial Infarction Patients”

Prezentácie

Október 2019 - TAVI u nízkorizikových pacientov - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica

Jún 2019 - Valve in valve TAVI - XII. stretnutie PSIK Tatranská Lomnica

Október 2018 - Intervenčná liečba komplikácií po náhrade srdcových chlopní - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica

Jún 2018 - My life, my job, ma career - Zagreb, Croatia

Máj 2018 - How to deal with left main spontaneous coronary dissection - EUROPCR, Paris

Február 2018 - Latest clinical evidence on safety and DAPT duration - Prague

November 2017 - Management of diabetes patients with CAD in Slovakia - Vienna

Október 2017 - TAVI and CAD - TCT 2017, Denver

Október 2017 - Recurrent mypocarditis - XXI. kongres SKS, Bratislava

Október 2017 - TAVI waiting list - XXI. kongres SKS, Bratislava

Máj 2017 - TAVI waiting list - Prague

Máj 2017 - Spontaneous coronary dissection - EUROPCR, Paris

Október 2016 - Spontaneous coronary dissection - XXI. kongres SKS, Bratislava

Máj 2009 - Oktogeneriani v Kardiocentre Nitra - Stretnutie PSIK, Jasna

Jún 2016 - Outcome of patients on TAVI waiting list - IX. stretnutie PSIK, Tatranska Lomnica

Október 2015 - Antitrombotická liečba u pacientov po TAVI - XX. kongres SKS Bratislava

Október 2015 - TF TAVI program v SUSCCH Banská Bystrica - XX. kongres SKS Bratislava

Október 2015 - Antitrombotická liečba v kontexte TAVI a naše skúsenosti s touto metodikou - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica

Jún 2015 - S3 TF Annular rupture - TAVI implanters meeting, Praha, CZ

Jún 2015 - Antitrombotická liečba v kontexte TAVI - VIII. stretnutie PSIK Jasná

Jún 2015 - Atypická príčina AKS u mladej ženy - VIII. stretnutie PSIK Jasná

Október 2014 - Výber pacienta pre transkatetrovú náhradu aortálnej chlopne - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica

Október 2013 - Transkatetrová náhrada aortálnej chlopne - informácia pre prax - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica

September 2013 - Paravalvular Leak Closure For Persisting Aortic Regurgitation after implantation of the CoreValve Transcatheter Valve - PCR London Valves 2013, UK

Jún 2013 - Paravalvular Leak Closure For Persisting Aortic Regurgitation after implantation of the CoreValve Transcatheter Valve - TVT 2013 Vancouver, Canada

Publikácie

Poliacikova P, Hildick-Smith D, Trivedi U, de Belder A, James R, Lee L, Pareek N, Cockburn J: Prognostic impact of pre-existing right ventricular dysfunction on the outcome of transcatheter aortic valve implantation; Journal of Invasive cardiology

Poliacikova P, Cockburn J, de Belder A, Trivedi U, Hildick-Smith D: Antiplatelet and Antithrombotic treatment after transcatheter aortic valve implantation: comparison of regimes; Journal of Invasive cardiology

Poliacikova P, Hildick-Smith D: Paravalvular leak closure for persisting aortic regurgitation after implantation of the CoreValve transcatheter valve; Catheterization and Cardiovascular Interventions

Mariëlla E C J Hassell; David Hildick-Smith; Eric Durand; Wouter J Kikkert; Esther M A Wiegerinck; Eugenio Stabile; Gian Paolo Ussia; Sumeet Sharma; Jan Baan Jr; Hélène Eltchaninoff; Paolo Rubino; Marco Barbanti; Corrado Tamburino; Petra Poliacikova; Didier Blanchard; Jan J Piek; Ronak Delewi: Antiplatelet Therapy Following Transcatheter Aortic Valve “ Implantation; Heart

Cockburn J, Poliacikova P, Hildick-Smith D: How should I treat: A patient with significant angina pectoris and a tight mid left anterior descending artery stenosis beyond the insertion of his only remaining patent conduit, a left internal mammary jump graft; Eurointervention

Saha M, Poliacikova P, de Belder A, Holmberg S, Hildick-Smith D: Coronary Stent Implantation technique: Prolonged inflation time maximises stent expansion; Journal of Invasive cardiology

Cockburn J, Pareek N, Poliacikova P, Saraf S, Williams R, Dhillon G, Robinson D, Gerber R, Hatrick R, Blows L, de Belder A, Hildick-Smith D Clinical outcomes with 6 months dual antiplatelet therapy after implantation of Biolimus-A9 drug eluting coronary stents.; International Journal of Cardiology

Whittaker A, Rowell L, Olatawura O, Poliacikova P, Glover J, Brookes C, Bishop A: Primary angioplasty for acute STEMI in secondary care: feasibility, outcomes and potential advantages; The British Journal of Cardiology

Bacik, P. & Poliacikova, P. & Kaliska, G.. (2018). Who needs a permanent pacemaker after transcatheter aortic valve implantation?. Bratislava Medical Journal. 119. 560-565. 10.4149/BLL_2018_101

Členstvo v profesionálnych organizáciách

Slovenská kardiologická spolocnosť

British Cardiovascular Intervention Society

European Society of Cardiology

Jazykové zručnosti

Anglický jazyk, plynule

Francúzsky jazyk, plynule

Český jazyk, plynule

Nemecký a ruský jazyk, pasívne

Referencie

Dr Martin Hudec

Kardiológ a primár Oddelenia akútnej kardiológie a invazívnych sál
Streoslovenský ústav srdcových a cievnych ochorení
Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97401
Telefón: 048/4333 305
Mail: hudec.martin@suscch.eu

Dr David Hildick-Smith

Consultant Cardiologist
Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust
Eastern Road, Brighton, East Sussex,  BN2 5BE
Phone: 01256 313633
E-mail: david.hildick-smith@bsuh.nhs.uk

Dr Andrew Bishop

Medical Director and Consultant Cardiologist
Basingstoke and North Hampshire NHS Foundation Trust
Aldermaston Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 9NA
Phone: 01256 313633
E-mail: andrew.bishop@bnhft.nhs.uk