Cenník

Cenník

Kardiológia

 • Tlakový holter (24 hodinový)
  45 €
 • EKG holter (24 hodinový)
  80 €
 • EKG holter (3 dňový)
  110 €
 • Echokardiografické vyšetrenie (Echo)
  90 €
 • Ergometria
  80 €
 • Kardiologické vyšetrenie (vrátane EKG)
  90 €
 • Kardiologické predoperačné vyšetrenie
  90 €
 • Prvovyšetrenie (vrátane EKG, Echokardiografie a ergometrie)
  190 €

Neurológia

 • Komplexné neurologické vyšetrenie
  100 €
 • USG vyšetrenie karotických a vertebrálnych artérií
  50 €
 • Podanie infúzie (lieky sú zahrnuté v cene)
  30 €
 • Obstrek (lieky sú zahrnuté v cene)
  20 €

Gynekológia

 • Prvovyšetrenie (odobratie anamnézy, naštudovanie dokumentácie, vyšetrenie v zrkadlách, kolposkopia – podľa nálezu, sonografické vyšetrenie, zhodnotenie satavu, návrh riešenia)
  95 €
 • Kontrolné vyšetrenie
  70 €
 • Vyšetrenie na chlamýdie
  20 €
 • Kultivácia z pošvy
  15 €
 • Vyšetrenie na mykoplazmy
  15 €
 • Vyšetrenie na ureaplazmy
  15 €
 • HPV typizácia
  45 €
 • Liquid base cytológia
  20 €
 • Biopsia krčka maternice
  15 €
 • Očkovanie proti HPV – Silgard, Cervarix
  20 € + cena vakcíny
 • Založenie telieska (IUD)
  20 € + cena telieska
 • Extrakcia telieska
  10 €

Angiológia a Rádiológia

 • USG vyšetrenie žilového riečiska dolných končatín / vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu
  50 €
 • USG vyšetrenie brušnej aorty slúži k diagnostike aneuryziem abdominálnej aorty / vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov
  50 €
 • USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode
  50 €
 • USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín / vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chôdzi
  50 €
 • USG vyšetrenie obličiek a obličkových tepien / vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom
  50 €
 • USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venózneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly
  50 €
 • Vyšetrenie 2 a viac cievnych systémov
  80 €