Title Image

Cenník

Home  /  Cenník

Kardiológia

Tlakový holter(24 hodinový) 45€
EKG holter(24 hodinový) 80€
EKG holter(3 dňový) 110€
Echokardiografické vyšetrenie 90€
Ergometria 80€
Kardiologické vyšetrenie 90€
Kardiologické predoperačné vyšetrenie 90€
Prvovyšetrenie(vrátane EKG, Echokardiografie a ergometrie) 190€

Neurológia

Komplexné neurologické vyšetrenie 100€
USG vyšetrenie karotických a vertebrálnych artérií 30€
Podanie infúzie(lieky sú zahrnuté v cene) 30€
Obstrek(lieky sú zahrnuté v cene) 20€
Kontrola(lieky sú zahrnuté v cene) 40€

Gynekológia

Prvovyšetrenie(odobratie anamnézy, naštudovanie dokumentácie, vyšetrenie v zrkadlách, kolposkopia – podľa nálezu, sonografické vyšetrenie, zhodnotenie satavu, návrh riešenia) 95€
Kontrolné vyšetrenie 70€
Vyšetrenie na chlamýdie 20€
Kultivácia z pošvy 15€
Vyšetrenie na mykoplazmy 15€
Vyšetrenie na ureaplazmy 15€
HPV typizácia 45€
Liquid base cytológia 20€
Biopsia krčka maternice 15€
Očkovanie proti HPV – Silgard, Cervarix 20€ + cena vakcíny
Založenie telieska (IUD) 20€ + cena telieska
Extrakcia telieska 10€

Angiológia a Rádiológia

USG vyšetrenie žilového riečiska dolných končatín / vhodné pri podozrení na žilovú trombózu, kŕčových žilách, vredoch predkolenia, opuchoch dolných končatín/, vyšetrenie žíl horných končatín vrátane hlavných žilových kmeňov krku a trupu 50€
USG vyšetrenie artériového riečiska dolných končatín slúži k diagnostike zúžení či uzáverov tepien dolných končatín / vhodné u pacientov diabetikov, fajčiarov, u pacientov s bolesťami dolných končatín vznikajúcich pri chôdzi/ 50€
USG vyšetrenie brušnej aorty slúži k diagnostike aneuryziem abdominálnej aorty / vhodné u pacientov fajčiarov nad 60 rokov/ 50€
USG vyšetrenie obličiek a obličkových tepien / vhodné u pacientov s dlhodobo zle stabilizovaným krvným tlakom/ 50€
USG vyšetrenie extrakraniálnych mozgových ciev /prevencia cievnej mozgovej príhody, stavy po cievnej mozgovej príhode/ 50€
USG vyšetrenie dialyzovaných pacientov s AV fistulami resp. zhodnotenie arteriového a venózneho riečiska horných končatín pred našitím AV fistuly 50€

Vyšetrenie 2 a viac cievnych systémov – 80€