MUDr. Boris Hudec, PhD.

MUDr. Boris Hudec, PhD.
MUDr. Boris Hudec

MUDr. Boris Hudec, PhD.

Špecializácia: Gynekológ-pôrodník, onkogynekológ
Titul: Doktor medicíny
Súčasná pozícia
Zástupca prednostu, II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Odborná prax
 • 01/10/2016 - vymenovaný zástupca prednostu II.GPK SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
 • 27/10/2015 - sekundárny lekár špecializovaný v odbore - gynekológia a pôrodníctvo
 • 01/10/2016 - II. GPK SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
 • 01/08/2010 - sekundárny lekár v špecializačnej príprave v odbore - gynekológia a pôrodníctvo
 • 27/10/2015 - II. GPK SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
 • 07/2014 - zahraničná stáž – gynekológia a pôrodníctvo: Department of Obstetrics and Gynaecology, Nottingham, UK
 • 07/2009 - zahraničná stáž – Interná medicína: Department of gastroenterology, Monterrey, Mexico
 • 07/2008 - zahraničná stáž – Interná medicína: Mercy University Hospital, Cork, Ireland
 • 07/2008 - zahraničná stáž – Hrudná chirugia Department of thoracic surgery, Chiba, Japan
Vzdelanie
 • 09/2004 – 06/2010 - štúdium medicíny - Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave. Promócia 11/06/10
 • 27/10/2015 - Ukončená špecializácia v odbore gynekológa a pôrodníctvo SZU Lekárskej fakulte v Bratislave
 • 23.4.2023 - ukončené externé doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciach v odbore gynekológia a pôrodníctvo a pridelenie titulu „PhD.“
 • 21.3.2024 – úspešne ukončené štúdium v špecializačnom odbore – onkológia v gynekológii na 1. LF UK v Bratislave
Ostatná činnosť
Certifikáty
 • 01/03/2017 - Cetificate od daVinci Advanced Training in Malignant Hysterectomy Course, IRCAD, Strassburg, France
 • 16/03/2016 - Console Surgeon certificate of daVinci System, IRCAD, Strassburg, France
 • 24/05/2014 - Workshop – ROC I Certificate – Malignant, 6th SERGS, Essen
 • 28/10/2013 - Workshop – Advanced gyneacologic laparoscopy, Budapest

 

Ďalšie informácie

Špecialista v medicínskom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Absolvoval študijné stáže v Japonsku, Veľkej Británii, Írsku, Mexiku. Venuje sa gynekologickej operatíve a pôrodníctvu. Certifikovaný konzolový chirurg na robotickom systéme daVinci. Aktívne sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti. Zúčastňuje sa na vzdelávacích aktivitách pre verejnosť.

Viac info na medhud.sk