MUDr. Jozef Sivák

MUDr. Jozef Sivák
MUDr. Jozef Sivák

MUDr. Jozef Sivák

Špecializácia: Rádiológ
Titul: Doktor medicíny
Odborná prax
  • 2018 - súčasnosť - Vedúci lekár oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., B. Bystrica)
  • 2011 - 2018 - Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., B. Bystrica)
  • 2010 - 2011 - oddelenie cievnej chirurgie FNsP FDR Banská Bystrica
Vzdelanie
  • 10/2021 - Držiteľ The European Board of Interventional Radiology (EBIR) Diploma - Európskej kvalifikácie v obore Intervenčná rádiológia
  • 3/2017 - Ukončená špecializácia v odbore rádiológia SZU Lekárskej fakulte v Bratislave
  • 09/2004 – 06/2010 Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave.