MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC

MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC
MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC

MUDr. Martin Hudec, PhD., FESC

+421 904 311 230
objednavanie@medikon-bb.sk
Špecializácia: Kardiológ
Titul: Doktor medicíny
Odborná prax
 • 1.3.2014 - súčasnosť - Primár Oddelenia akútnej kardiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)
 • 1.6.2012 - 28.2.2014 - Vedúci lekár oddelenia Koronárnej JIS (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)
 • 15.7.2009 - 31.10.2010 - Oddelenie Koronárnej JIS a Oddelenie Intervenčnej kardiológie (Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. B. Bystrica)
 • 1.4.2007 - 30.6.2009 - Oddelenia Intervenčnej Kardiológie (Cork University Hospitals, Cork, Írsko)
 • 2004 - 2007 - Oddelenie Internej a urgentnej medicíny v Írsku
Vzdelanie
 • 2018 - Ukončenie postgraduálneho PhD. štúdia na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine
 • 2018 - Uznaný titul FESC (Fellow of European Society of Cardiology)
 • 2018 - Zvolený do Výboru Slovenskej Kardiologickej Spoločnosti a do výboru pracovných skupín Intervenčnej a Akútnej kardiológie
 • 2017 - Ukončenie špecializačného štúdia v odbore Zdravotnícky manažment a financovanie na SZU v Bratislave
 • 2013 - Národný administrátor ESC eLearning Platformy
 • 2011 - Ukončenie špecializačného štúdia v odbore kardiológia na SZU v Bratislave
 • 2008 - Úspešné ukončenie MRCPI - promovaný v Dubline v novembri 2008 (Membership of the Royal College of Physicians of Ireland)
 • 1997 - Ukončené štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Martin - promovaný s vyznamenaním
Pedagogická činnosť
 • Externý školiteľ predmetu kardiológia v akreditovanom študijnom programe - urgentná zdravotná starostlivosť (denná a externá forma) na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU v Banskej Bystrici (2014 - súčasnosť)
 • Konzultant v odbore urgentná zdravotná starostlivosť na SZU v Banskej Bystrici
Ostatná činnosť
 • Člen výboru Slovenskej resuscitačnej rady (SRR)
 • Člen výboru pracovnej skupiny intervenčnej a invazívnej kardiológie (PSIIK) Slovenskej kardiologickej spoločnosti SKS v rokoch 2014-2016
 • Člen dozornej rady SÚSCCH, a.s. (2011 – súčasnosť)
 • Recenzovanie článkov časopise Kardiológia pre prax
 • Publikačná činnosť v slovenských aj medzinárodných časopisoch
Zahraničné pracovné pobyty
 • Dec 2013, Columbia University, New York (USA)
 • Apr 2012, Basildon General Hospital a Queen Alexandra Hospital, Portsmouth (Veľká Británia)
 • Mar 2010, Scarborough General Hospital (Veľká Británia)
 • Nov 2010, William Harvey Hospital, Ashford (Veľká Británia)
 • apríl 2005 – júl 2009 - Írsko