MUDr. Milan Trenčan

MUDr. Milan Trenčan
MUDr. Milan Trenčan

MUDr. Milan Trenčan

Špecializácia: Intervenčný kardiológ
Titul: Doktor medicíny
Odborná prax
  • 2014 - súčasnosť – Vedúci lekár oddelenia koronárnej JIS SUSCCH a.s. v Banskej Bystrici
  • 2009 - 2014 Oddelenie koronárnej JIS SUSCCH a.s. v Banskej Bystrici
  • 2008 – 2009 Kardiologické oddelenie SUSCCH a.s. v Banskej Bystrici
  • 2007 - 2008 – Interná klinika NsP FDR v Banskej Bystrici
  • 2005 - 2007 -Interné oddelenie nemocnice v Bánovciach nad Bebravou
Vzdelanie
  • 2014 - Ukončenie špecializovaného štúdia v odbore kardiológia na SZU v Bratislave
  • 2008 - Ukončenie 1. stupňa postgraduálneho štúdia v internej medicíne-interný kmeň
  • 2005 - Ukončené štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave