MUDr. Miroslava Hriňová

MUDr. Miroslava Hriňová
hrinova

MUDr. Miroslava Hriňová

mirka.hrinova@gmail.com
Jazykové zručnosti
 • Nemecký jazyk - aktívne
 • Španielsky jazyk - pasívne
 • Anglický jazyk - pasívne
Špecializácia: Kardiológ
Titul: Doktor medicíny
Odborná prax
 • 1.8.2011- 1.4.2016-zamestnanec na internom oddelení Nemocnice Zvolen a.s. na pozícii sekundárny lekár
 • 1.5.2016- 1.1.2018– kardiologické oddelenie SUSCCH a.s. Banská Bystrica
 • 2.1.2018- súčasnosť- oddelenie akútnej kardiológie SUSCCH a.s. , Banská Bystrica

 

Kurzy a kvalifikácie
 • 21-22.10.2018- Kurz RT 3D echokardiografie , Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 2 časť
 • 28.4-28.4.2017- Kurz RT 3D echokardiografie , Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 1 časť
 • 2014 absolvovaný kurz v echokardiografii u MUDr. Petra Dediča poliklinika Novamed B.B
 • 27-8.3.2015 získaný certifikát Slovenskou spoločnosťou pre ultrazvuk v medicíne- Myokard –funkcia ľavej komory
 • 10-11.4.2015 získaný certifikát Slovenskou spoločnosťou pre ultrazvuk v medicíne – Chlopne ľavého srdca
 • 2009-Diplom získaný na Študentskej vedeckej konferencii za prácu- Zhodnotenie významu intraprocedurálneho poklesu gradientu vo výtokovom trakte ľavej komory srdcovej u pacientov s hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou v priebehu alkoholovej ablácie septa
 • 2009- Certifikát z kurzu Úvod do odboru urgentná medicína a medicína katastrof
 • 1993-2000 ZŠ- umelecká , Veľký Krtíš (absolventka akordeonu)
Vzdelanie
 • Vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika kardiológie, NUSCH a.s. Bratislava
  Typ a rok záverečnej skúšky: Ukončenie špecializačného štúdia s úspešným absolvovaním záverečnej skúšky v odbore kardiológia 28.3.2019
 • Vzdelávacia inštitúcia: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ,Lekárska fakulta, I.interná klinika Dionýza Diešku LF SZU a UNB
  Typ a rok záverečnej skúšky: Potvrdenie o absolvovaní spoločného internistického kmeňa, 22.5.2014
 • Vzdelávacia inštitúcia: Lekárska fakulta Masarykovej Univerzity v Brne
  Obor: Všeobecné lekárstvo
  Typ a rok záverečnej skúšky: 31.5. 2011
 • Vzdelávacia inštitúcia: Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš, Slovensko
  Typ a rok záverečnej skúšky: Maturita, 2005
Ostatná činnosť
Počítače:
 • Windows XP, MS OFFICE (Word, Excel, Powerpoint), internet
Vodičský preukaz:
 • Skupiny B