MUDr. Peter Krajči

MUDr. Peter Krajči
krajci

MUDr. Peter Krajči

Špecializácia: Kardiológ
Titul: Doktor medicíny
Odborná prax
  • 1999 - súčasnosť - Kardiológia
  • 1996 - 1999 - Interná medicína