MUDr. Petra Poliačiková, PhD.

MUDr. Petra Poliačiková, PhD.
poliacikova

MUDr. Petra Poliačiková, PhD.

prepetru@me.com
Jazykové zručnosti
 • Anglický jazyk, plynule
 • Francúzsky jazyk, plynule
 • Český jazyk, plynule
 • Nemecký a ruský jazyk, pasívne
Špecializácia: Intervenčný kardiológ
Titul: Doktor medicíny
Súčasná pozícia
Intervenčný kardiológ - Oddelenie akútnej kardiológie, SUSCCH, Banská Bystrica
Odborná prax
 • November 2011 - Jún 2013 - Research Fellow v oblasti intervenčná kardiológia - Royal Sussex County Hospital, Brighton
 • September 2009 - November 2011- Kardiológ - Basingstoke Hospital, Basingstoke, UK
 • November 2008 - August 2009 - Kardiológ - Kardiologicke oddelenie a koronarna jednotka - Kardiocentrum Nitra
 • December 2007 - November 2008 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Kardiologicke oddelenie a koronarna jednotka - Kardiocentrum Nitra
 • September 2007 - December 2007 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - NUSCH Bratislava
 • Apríl 2007 - August 2007 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie poruch rytmu a koronarnej jednotky - I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra
 • Január 2007 - Marec 2007 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Basingstoke Hospital, Basingstoke, UK
 • September 2006 - December 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie koronarnej jednotky a poruch rytmu, SUSCH, Banska Bystrica
 • Apríl 2006 - August 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie koronarnej jednotky a poruch rytmu, I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra
 • Január 2006 - Marec 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Kardiologické oddelenie SUSCH, Banska Bystrica
 • Február 2004 - Január 2006 - Lekár v špecializačnej príprave na kardiológiu - Oddelenie neinvazivnej kardiovaskularnej diagnostiky, I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra a Metabolicka jednotka, II. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra
 • Október 2000 - Január 2004 - Lekar v specializacnej priprave na internu medicinu I.st - I. interna klinika, Fakultna nemocnica Nitra
Vzdelanie
 • November 2008 - Špecializácia v odbore kardiológia - Slovenska zdravotnicka univerzita, Bratislava
 • Október 2003 - Špecializácia 1.stupňa v odbore interne medicína - Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • Jún 2000 - Medicinae Universae Doctor - Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

 

Klinické skúsenosti

Moj profesionálny záujem je zameraný na oblasť intervenčnej kardiológie.

Ako prvý operatér som zrealizovala viac ako:

 • 2500 koronarografií
 • 1500 elektivnych a akútnych koronárnych intervencií, vrátane primárnych PCI, komplexných bifurkačných a CTO intervencií, s využitím špeciálnych metodik ako FFR, IVUS, OCT 20 BAV
 • mám skúsenosti so zavádzaním IABP a ECMO

 

Ako druhý operatér som zrealizovala:

 • viac ako 200 TAVI
 • perikardiocentézou
 • transtorakálnou a transefogeálnou echokardiografiou
 • Holter EKG, ergometriou

 

Asistovala som pri:

 • implantácii ICD a biventrikulárnych pacemakerov
 • EP

 

Mám základnú zručnost v:

 • abdominálnej ultrasonografii
 • Duplex vyšetreni hlbokého venózneho systemu

 

Od roku 2011 som bola na rôznych pracoviskách zaradená v 24/7 STEMI programe.

Od r. 2013 som koordinátorom TAVI programu v spádovej oblasti SUSCCH Banská Bystrica, čo predstavuje skríning pacientov s ťažkou aortálnou stenózou odosielaných z celého regiónu, menežment predoperačných vyšetrení, plánovanie hospitalizácie a následné ambulantné sledovanie TAVI pacientov po dobu minimálne 1roku. Mám na starosti lokálny a Európsky TAVI register.

Vzdelávacie kurzy
 • September 2017 - 2nd Transcatheter Mitral Valve Repair: Multidisciplinary Team Training - Abbott, Brussels, B
 • Október 2016 - 2nd Amsterdam CTO symposium - Euromedical, Amsterdam, NL
 • September 2016 - CTO workshop - Euromedical, Riga, LT
 • Júl 2016 - LOTUS valve face to face training - Boston Scientific, Paris, France
 • Apríl 2016 - CTO retrograde seminar - Euromedical, Praha, CZ
 • Marec 2016 - CTO seminar - Euromedical, Bratislava
 • Október 2015 - Implanters’ advanced training program - Edwards, Nyon, Switzerland
 • November 2014 - Middle European FFR/OCT Course - St. Jude Medical, Brno, CZ
 • Apríl 2014 - Beyond Angio - Volcano, Madrid, Spain
 • Marec 2014 - Edwards Sapien XT THV training program - Edwards, Nyon, Switzerland, Edwards Sapien S3 THV training program - Edwards, Vienna, Austria
 • Júl 2012 - VIT-C Vascular Interventions Training course - BCS, Royal college of radiology, Coventry, UK, 3 days
 • December 2011 - 6th European Interventional Cardiology Fellows course - Cordis, London UK
 • December 2010 - Interventional Cardiology Management Programme: Negotiate and Influence - Heathrow, UK, 1 day
 • Apríl 2010 - Complex Cardiac Intervention: Case Based Learning - Oxford, UK
 • Jún 2007 - Október 2007 - Kurz intervencnej kardiologie, moduly A-I - Cordis a MZSR, Bratislava
 • September 2007 - In vivo training – implant skills builder - Medtronic, Nemocnica na Homolke, Praha, CR, 5 days
 • Júl 2007 - New implant training program - Medtronic, Tolochenaz, Switzerland, 5 days
 • Marec 2006 a Máj 2006 - Experts in cardiac pacing, part I and part II - Medtronic, Arnhem, Netherlands
Kontinuálne vzdelávanie
 • účasť na vzdelávacích kurzoch
 • účasť na konferenciách (zúčastnila som sa medzi iným: ESC congress 2008 in Vienna, BCIS ACI 2010 in London, EuroPCR 2010 in Paris, EuroPCR 2011 in Paris,
  EuroPCR 2012 in Paris, BCIS Advanced Cardiovascular Interventions 2013 in London, London Valves 2014 in London, TCT 2014 in Washingotn, EuroPCR 2014 in Paris, TVT 2015 in Chicago, EuroPCR 2015 in Paris, LondonValves 2015 in Berlin)
Pedagogická činnosť
Výskum

Mam rozsiahle skúsenosti v oblasti klinického výskumu.

Podielam sa/v minulosti som sa podielala na vedení klinickych studii:

 • ONYX ONE
 • ONYX PAS
 • REDUAL-PCI
 • OASIS 5 - “Fondaparinux vs. Enoxaparin in Acute Treatment of UA/nonSTEMI ACS”
 • OASIS 6 - “Fondaparinux in ST Elevation Myocardial Infarction”
 • CIBIS III - “Comparison of Treatment Initiation with Bisoprolol vs. Enalapril in Chronic Heart Failure Patients”
 • S219.3.116 - “Safety and Efficacy of Intravenously Administered Tedisamil for Rapid Conversion of Recent-onset Atrial Fibrillation or Atrial flutter”
 • RE-MEDY - “Comparison of Safety and Efficacy of Dabigatran to Warfarin in Treatment of Acute Symptomatic Venous Thromboembolism”
 • RE-COVER - “Comparison of Safety and Efficacy of Dabigatran to Warfarin in Treatment of Acute Symptomatic DVT”
 • ASPIRE - “Safety and Efficacy of Aliskiren in Post Myocardial Infarction Patients”
Prezentácie
 • Október 2019 - TAVI u nízkorizikových pacientov - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica
 • Jún 2019 - Valve in valve TAVI - XII. stretnutie PSIK Tatranská Lomnica
 • Október 2018 - Intervenčná liečba komplikácií po náhrade srdcových chlopní - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica
 • Jún 2018 - My life, my job, ma career - Zagreb, Croatia
 • Máj 2018 - How to deal with left main spontaneous coronary dissection - EUROPCR, Paris
 • Február 2018 - Latest clinical evidence on safety and DAPT duration - Prague
 • November 2017 - Management of diabetes patients with CAD in Slovakia - Vienna
 • Október 2017 - TAVI and CAD - TCT 2017, Denver
 • Október 2017 - Recurrent mypocarditis - XXI. kongres SKS, Bratislava
 • Október 2017 - TAVI waiting list - XXI. kongres SKS, Bratislava
 • Máj 2017 - TAVI waiting list - Prague
 • Máj 2017 - Spontaneous coronary dissection - EUROPCR, Paris
 • Október 2016 - Spontaneous coronary dissection - XXI. kongres SKS, Bratislava
 • Máj 2009 - Oktogeneriani v Kardiocentre Nitra - Stretnutie PSIK, Jasna
 • Jún 2016 - Outcome of patients on TAVI waiting list - IX. stretnutie PSIK, Tatranska Lomnica
 • Október 2015 - Antitrombotická liečba u pacientov po TAVI - XX. kongres SKS Bratislava
 • Október 2015 - TF TAVI program v SUSCCH Banská Bystrica - XX. kongres SKS Bratislava
 • Október 2015 - Antitrombotická liečba v kontexte TAVI a naše skúsenosti s touto metodikou - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica
 • Jún 2015 - S3 TF Annular rupture - TAVI implanters meeting, Praha, CZ
 • Jún 2015 - Antitrombotická liečba v kontexte TAVI - VIII. stretnutie PSIK Jasná
 • Jún 2015 - Atypická príčina AKS u mladej ženy - VIII. stretnutie PSIK Jasná
 • Október 2014 - Výber pacienta pre transkatetrovú náhradu aortálnej chlopne - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica
 • Október 2013 - Transkatetrová náhrada aortálnej chlopne - informácia pre prax - Stredoslovenské kardiologické dni, Banská Bystrica
 • September 2013 - Paravalvular Leak Closure For Persisting Aortic Regurgitation after implantation of the CoreValve Transcatheter Valve - PCR London
  Valves 2013, UK
 • Jún 2013 - Paravalvular Leak Closure For Persisting Aortic Regurgitation after implantation of the CoreValve Transcatheter Valve - TVT 2013 Vancouver,
  Canada
Publikácie
 • Poliacikova P, Hildick-Smith D, Trivedi U, de Belder A, James R, Lee L, Pareek N, Cockburn J: Prognostic impact of pre-existing right ventricular
  dysfunction on the outcome of transcatheter aortic valve implantation; Journal of Invasive cardiology
 • Poliacikova P, Cockburn J, de Belder A, Trivedi U, Hildick-Smith D: Antiplatelet and Antithrombotic treatment after transcatheter aortic valve
  implantation: comparison of regimes; Journal of Invasive cardiology
 • Poliacikova P, Hildick-Smith D: Paravalvular leak closure for persisting aortic regurgitation after implantation of the CoreValve transcatheter valve;
  Catheterization and Cardiovascular Interventions
 • Mariëlla E C J Hassell; David Hildick-Smith; Eric Durand; Wouter J Kikkert; Esther M A Wiegerinck; Eugenio Stabile; Gian Paolo Ussia; Sumeet Sharma; Jan
  Baan Jr; Hélène Eltchaninoff; Paolo Rubino; Marco Barbanti; Corrado Tamburino; Petra Poliacikova; Didier Blanchard; Jan J Piek; Ronak Delewi: Antiplatelet Therapy Following Transcatheter Aortic Valve “ Implantation; Heart
 • Cockburn J, Poliacikova P, Hildick-Smith D: How should I treat: A patient with significant angina pectoris and a tight mid left anterior descending
  artery stenosis beyond the insertion of his only remaining patent conduit, a left internal mammary jump graft; Eurointervention
 • Saha M, Poliacikova P, de Belder A, Holmberg S, Hildick-Smith D: Coronary Stent Implantation technique: Prolonged inflation time maximises stent
  expansion; Journal of Invasive cardiology
 • Cockburn J, Pareek N, Poliacikova P, Saraf S, Williams R, Dhillon G, Robinson D, Gerber R, Hatrick R, Blows L, de Belder A, Hildick-Smith D Clinical
  outcomes with 6 months dual antiplatelet therapy after implantation of Biolimus-A9 drug eluting coronary stents.; International Journal of Cardiology
 • Whittaker A, Rowell L, Olatawura O, Poliacikova P, Glover J, Brookes C, Bishop A: Primary angioplasty for acute STEMI in secondary care: feasibility,
  outcomes and potential advantages; The British Journal of Cardiology
 • Bacik, P. & Poliacikova, P. & Kaliska, G.. (2018). Who needs a permanent pacemaker after transcatheter aortic valve implantation?. Bratislava Medical
  Journal. 119. 560-565. 10.4149/BLL_2018_101
Ostatná činnosť
Referencie
Dr Martin Hudec

Kardiológ a primár Oddelenia akútnej kardiológie a invazívnych sál

Streoslovenský ústav srdcových a cievnych ochorení

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, 97401

Telefón: 048/4333 305

Mail: hudec.martin@suscch.eu

 

Dr David Hildick-Smith

Consultant Cardiologist

Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust

Eastern Road, Brighton, East Sussex, BN2 5BE

Phone: 01256 313633

E-mail: david.hildick-smith@bsuh.nhs.uk

 

Dr Andrew Bishop

Medical Director and Consultant Cardiologist

Basingstoke and North Hampshire NHS Foundation Trust

Aldermaston Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 9NA

Phone: 01256 313633

E-mail: andrew.bishop@bnhft.nhs.uk